Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển

Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển

Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển

Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển

Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển
Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển
slide0

Bảo hiểm con người

Với các loại hình bảo hiểm ưu việt như bảo hiểm tai nạn 24h, bảo hiểm du lịch trong ngoài nước, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo Minh luôn bên bạn để hỗ trợ.
slide1

Bảo Hiểm Xe Cơ Giới

Với các chi nhánh phủ rộng trên toàn quốc, phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp, chương trình “Bảo hiểm ô tô” của Bảo Minh sẽ đồng hành và chăm sóc, bảo vệ chiếc xe của bạn một cách hài lòng nhất.
slide2

Bảo Hiểm Hàng Hải

Bảo hiểm Hàng hải bao gồm bảo hiểm Hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa và Bảo hiểm tàu gổm cả tàu sông và tàu biển. Đây là một trong những nghiệp vụ truyền thống của Bảo Minh, hình thành và phát triển theo lịch sử tập quán trong nước và thế giới.
slide3

Bảo Hiểm Tài Sản

Bảo hiểm tài sản bao gồm : Nhà, xưởng, công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, hàng hóa,...nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy bất ngờ, không lường trước được như : Cháy; Nổ: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối đình công, bế xưởng; Tổn hại do các hành động ác ý; Động đất hay núi lửa phun; Giông bão, lụt; Tràn nước từ các thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước ; Đâm va chạm xe cộ hay súc vật;....
slide4

Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất phát sinh từ các khiếu nại, được thực hiện chống lại Người được bảo hiểm mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện nghề nghiệp của mình.
slide0
Với các loại hình bảo hiểm ưu việt như...
slide1
Với các chi nhánh phủ rộng trên toàn quốc,...
slide2
Bảo hiểm Hàng hải bao gồm bảo hiểm Hàng...
slide3
Bảo hiểm tài sản bao gồm : Nhà, xưởng,...
slide4
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bồi...
CÔNG TY BẢO MINH SÀI GÒN

Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu ven biển

 BẢO HIỂM TÀU SÔNG, TÀU VEN BIỂN

Gồm bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự của Chủ Tàu và Bảo hiểm Thân Tàu. 

Tham gia bảo hiểm hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và báo phí : Hotline : 0903858763 - Email: baominh.bmsg@gmail.com

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện A hoặc B dưới đây:

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM "A":

BẢO MINH bồi thường đối với:

Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

- Đâm va với phương tiện khác, va chạm vào đá, vào vật thể cố định, di động hoặc trôi nổi trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi);

- Mắc cạn;

- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc từ nơi khác;

- Vứt bỏ một phần đối tượng bảo hiểm một cách hợp lý trong trường hợp cấp thiết để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất có thể xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm;

- Mất tích;

- Động đất, sụt lở, núi lửa phun hay sét đánh;

- Bão (không bao gồm áp thấp nhiệt đới), tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá, giông địa phương;

- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nhiên liệu;

- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm trong các bộ phận của thân tàu với điều kiện khuyết tật ngầm đó đã qua cuộc kiểm tra giám định của cơ quan chức năng mà không thể phát hiện được. Trong trường hợp này BẢO MINH chỉ bồi thường các tổn thất là hậu qủa của việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng của bộ phận bị khuyết tật ngầm mà không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay bộ phận bị khuyết tật ngầm và chi phí liên quan trừ trường hợp việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm;

- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm.

 Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:

- Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo điều khoản này. Riêng trục vớt, lai dắt phải có sự đồng ý trước của Bảo Minh;

- Trợ giúp, cứu hộ với điều kiện những chi phí này không đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ;

- Tố tụng đã được BẢO MINH đồng ý trước bằng văn bản;

- Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.

2. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM "B":

BẢO MINH bồi thường đối với:

Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

- Đâm va với phương tiện khác, va chạm vào đá, vào vật thể cố định, di động hoặc trôi nổi trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi);

- Mắc cạn;

- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc từ nơi khác;

- Mất tích;

- Động đất, sụt lở, núi lửa phun hay sét đánh;

- Bão (không bao gồm áp thấp nhiệt đới), tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá, giông địa phương;

- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nhiên liệu;

- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm.

Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Điều khoản này. Riêng trục vớt, lai dắt phải có sự đồng ý trước của Bảo Minh bằng văn bản.

Nguy cơ ô nhiễm

BẢO MINH bồi thường tổn thất của tàu được bảo hiểm gây ra từ quyết định có hiệu lực pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm, với điều kiện:

- Tổn hại tàu thuộc trách nhiệm bồi thường của BẢO MINH căn cứ điều kiện “A” hoặc điều kiện “B” của Mục 2 (Các hiểm họa được bảo hiểm) trên đây.

- Hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm không phải là do việc thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý tàu trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

- Mở rộng phạm vi bảo hiểm

BẢO MINH bồi thường tổn thất của đối tượng bảo hiểm trong trường hợp:

- Lai dắt hoặc trợ giúp tàu khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán. Những tổn hại và tổn thất vật chất xảy ra trong trường hợp này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm phần chi phí sửa chữa những hư hỏng và bù đắp những tổn thất vật chất mà Người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả.

- Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ sở hữu hoặc cùng quyền quản lý, hoặc được những tàu như vậy cứu hộ thì Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này giống như chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm.

- Với điều kiện Người được bảo hiểm phải yêu cầu và được sự chấp thuận trước của BẢO MINH đồng thời nộp thêm phí bảo hiểm và được ghi rõ trên đơn bảo hiểm, BẢO MINH nhận bảo hiểm cả trong trường hợp:

- Có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, lai dắt không theo tập quán, thay đổi về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyến);

- Xếp dỡ hàng hoá hoặc nhiên liệu ở ngoài biển sang tàu khác hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm ngay cả khi tới gần cập mạn.

Để gửi câu hỏi của bạn đến với chúng tôi, vui lòng nhập các thông tin dưới đây

Các thông tin có đánh dấu * là bắt buộc phải có.

Gửi câu hỏi

Họ tên(*)
Điện thoại(*)
Email(*)
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
hỗ trợ trực tuyến
0914860477
đăng ký nhận tin

Đăng ký email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
fanpage facebook